رنگ اسپری

01SP.png
توصیف

مشخصات فنی : ( رنگ سفید) -1 پایه : زرین های هوا خشک اصلاح شده -2 قدرت پوشش تئوری : 7/5m / lit -3 ویسکوزیته : F(F=2 ) 75-70 Sec -4 درصد جامد : 44 -5 براقیت : 90 -6 زمان خشک شدن سطحی : 5/. ساعت -7 زمان خشک شدن عمقی : 24 ساعت -8 محتوی : m300 milit

ویژگیها : -1 زمان خشک شدن سریع . -2 براقیت بالا.

روش استفاده : -1 سطح مورد نظر را از هر گونه گرد و غبار و چربی پاک نمائید. -2 قوطی را حداقل به مدت یک دقیقه تکان دهید تا صدای گوی داخل آن به وضوح شنیده شود. -3 قوطی را به فاصله 20 الی 25 سانتی متر از سطح مورد نظر گرفته سوراخ دگمه اسپری را به طرف جسم بگیرید. -4 بهترین دمای کاربرد 20-30 درجه سانتی گراد می باشد. -5 چندین لایه نازک بهتر از یک لایه ضخیم می باشد. -6 همیشه بلافاصله بعد از مصرف اسپری را برعکس گرفته تا زمان قطع رنگ دگمه را فشار دهید.

موارد مصرف: -1 بعنوان رنگ تزئینی.

انبارداری : -1 در محیط سر پوشیده ، خشک حداکثر در دمای 30 درجه ، دور از نور مستقیم آفتاب

احتیاط : -1 این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید. -2 محتوی ظرف متراکم است . دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد. -3 حتی بعد از تمام شدن ، سوزانده و سوراخ نگردد. -4 بر روی شعله آتش و مواد افروخته اسپری نشود.

بسته بندی : -1 قوطی اسپری 300mil ت(24 تایی)