وارنیش عسلی 660

660.png
توصیف

مشخصات فنی :
1- پایه : الکید رزین اصلاح شده.
2- ویسکوزیته : CP 300 85- 90Crabs
3- دانسیته : gr/cm 0/97 gr/cm
4- درصد جامد : 67
5- زمان خشک شدن سطحی : 1-0/5 ساعت
6- تینر مصرفی : تینر روغنی صانع یکتا
ویژگیها :
1- خشک شدن سریع .
2- براقیت خوب.
روش استفاده :
1- سطح تمیز عاری از هرگونه گردوخاک و براده چوب و رطوبت باشد.
2- سطح با آستری مناسب پوشانده شود ( برای سطح چوبی از سیلر استفاده شود.).
3- لاک با مقدار مورد نیاز تینر روغنی رقیق و با پیستوله یا قلم مو استعمال گردد.
موارد مصرف :
1- بعنوان جلای سریع خشک شو بر روی سطح چوبی.
انبارداری :
1- در محیط سر پوشیده ، خشک حداکثر در دمای 30 درجه .
احتیاط :
1- این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید .
2- در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً با آب و صابون شستشو و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمائید.
3- دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.
4- مطابق استاندارد های بین المللی در زمان کاربرد از تهویه مناسب استفاده کنید.
بسته بندی :
1- کیلوئی 85/. کوارت ( 12 تایی )
2- گالنی 3/4 کوارت ( 4 تایی )