سیلر سمباده خور 3000

3000.png
توصیف

مشخصات فنی : -1 پایه : الکید - نیترات سلولز -2 ظاهر و فام : مات شیری رنگ -3 ویسکوزیته : CP 300 45000+ 3000 CP - (ز5 =25°C RPM=5 ، spindle ) -4 دانسیته : gr/cm 0/98 gr/cm -5 درصد جامد : 39 -6 زمان خشک شدن سطحی : 5 دقیقه -7 زمان خشک شدن عمقی : 60 دقیقه -8 تینر مصرفی : تینر فوری صانع یکتا

ویژگیها : -1 خشک شدن سریع . . -2 قابلیت پرکنندگی و سمباده خوری بالا.

روش استفاده : -1 سطح چوب باید تمیز ، فاقد رطوبت ، عاری از هر گونه گرد و غبار و براده چوب باشد. -2 سیلر را با یکی از تینر های فوری صانع یکتا رقیق نمائید. -3 با پیستوله یا قلم مو استعمال نمائید. -4 بعد از خشک شدن ، با سمباده مخصوص چوب سمباده نمائید.

موارد مصرف : -1 بعنوان آستر و ممانعت کننده جذب رنگ رویه بر روی سطوح چوبی.

انبارداری : -1 در محیط سر پوشیده ، خشک حداکثر در دمای 30 درجه .

احتیاط : -1 این محصول اشتعال پذیر است از آتش دور نگهدارید. -2 در صورت تماس با چشم یا پوست سریعاً با آب و صابون شستشو و در صورت نیاز به پزشک مراجعه نمائید.. -3 دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید. -4 مطابق استاندارد های بین المللی در زمان کاربرد از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی : -1 کیلوئی 85/. کوارت ( 12 تایی ) -2 گالنی 3/4 کوارت ( 4 تایی )