چسب صنعتی سوپر 88

CH-88.png
توصیف

مشخصات فنی : -1 پایه: پلی کلروپرن -2 ظاهر: بشکل عسل -3 ویسکوزیته: 3500±300CP -4 درصد جامد: % 1 ± 23 -5 حلال رقیق کننده: 1200 - T یکتا -6 دانسیته : 0/01 ± 0/85 گرم بر سانتی متر مکعب در 25°C

ویژگیها : -1 مقاوم در برابر آب -2 مقاوم در برابر حرارت

روش استفاده: -1 لازم است که مواد اضافی از قبیل روغن ، چربی ، ... با بکار بردن حلال مناسب از روی سطح پاک شوند. -2 سطح مورد نظر را به چسب آغشته کنید و به مدت 40 – 15 دقیقه در دمای محیط قرار دهید. -3 دو سطح را روی هم قرار داده و برای چند ثانیه فشار دهید. -4 در صورت خشک شدن چسب به صورت کامل و نچسبیدن دو سطح، یک یا هر دو طرف سطح را حرارت داده سپس به هم بچسبانید.

موارد مصرف: سطوح مورد استفاده عبارتند از : چوب ، فیبر، نمد، لاستیک سنتزی و طبیعی، چرم، مواد اسفنجی، بتون، شیشه و فلز.

انبارداری : -1 یک سال در صورتی که دور از نور مستقیم آفتاب و در جای خنک نگهداری شود. -2از دسترس کودکان دور نگهدارید.

احتیاط : -1 از عوامل احتراق زا و آتش دور نگهدارید. -2 در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید. -3 در طول استفاده مطابق استانداردهای بین المللی ایمنی از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی : -1 کیلوئی 700 گرم جعبه 12 عددی -2 گالنی 2/6 کیلوگرم جعبه 4 عددی -3 حلب 13 کیلوگرم -