چسب کرپ 2001

CH-2001.png
توصیف

مشخصات فنی : -1 پایه: لاستیک طبیعی -2 ظاهر: مایع ویسکوز به رنگ زرد کدر -3 دانسیته : 0/71 گرم بر سانتیمتر مکعب 25°C -4 درصد جامد: % 8 -5 ویسکوزیته: 3000CP± 300CP -6 رنگ : زرد روشن -7 حلال رقیق کننده: 1200 – T یکتا ویژگیها : -1چسبندگی مناسب -2 مواد اولیه نو روش استفاده : -1 سطح باید از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار پاک شود. -2 سطح مورد نظر را به وسیله قلم مو با چسب آغشته کنید. -3 به مدت 15 – 10 دقیقه در دمای محیط قرار دهید. -4 دو سطح را روی هم فشار دهید. موارد مصرف : چسب کرپ برای چسباندن چرم به آستری، تکسون به تکسون و مقوا لب تا کردن و پشتی و پنجگی بکار می رود. این چسب در مقابل گرما و سرما مقاوم بوده ، آب و روغن در آن نفوذ نمی کند.

انبارداری : -1چهار ماه در صورتی که دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری گردد. -2در جای خنک و در ظرف کاملاً بسته نگهداری شود. -3 دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید. احتیاط : -1 این محصول اشتعال پذیر است، از آتش دور نگهدارید. -2 در صورت تماس با چشم یا پوست با آب و صابون شستشو دهید. -3 مطابق استانداردهای بین المللی در طول استفاده از تهویه مناسب استفاده کنید. بسته بندی : -1 گالنی 2/25 کیلوگرم -2 دبه 4/3 کیلوگرم -3 حلب 10/55 کیلوگرم