چسب فوری 117

CH-117.png
توصیف

مشخصات فنی : -1 پایه: لاستیک استایرن بوتادی ان -2 ظاهر: به شکل عسل -3 ویسکوزیته: 5200±200CP -4 در صد جامد: % 1 30± -5 حلال رقیق کننده: 1200 – T یکتا -6 دانسیته : 0/01 ± 0/78 گرم بر سانتی متر مکعب در 25°C

ویژگیها : -1 چسبندگی بالا. -2 حفظ حالت کشسانی. -3 مقاوم در برابر آب.

روش استفاده : -1 لازم است که مواد اضافی از قبیل روغن ، چربی ، ... با بکار بردن حلال مناسب از روی سطح پاک شوند. -2 سطح مورد نظر را با چسب آغشته کنید و به مدت 40 – 15 دقیقه در دمای محیط قرار دهید. -3 دو سطح را روی هم قرار داده و برای چند ثانیه فشار دهید. -4 در صورت خشک شدن چسب به صورت کامل و نچسبیدن دو سطح، یک یا هر دو طرف سطح را حرارت داده سپس به هم بچسبانید.

موارد مصرف : سطوح مورد استفاده عبارتند از :انواع چرم ، پارچه ، اسفنج ، زیره های پلاستیکی ، روکشهای پلاستیکی ، چوبی و ... .

انبارداری : -1 یک سال در صورتی که دور از نور مستقیم آفتاب و در جای خنک نگهداری شود. -2 در داخل و دور از نور آفتاب نگهداری شود. -3 از دسترس کودکان دور نگهدارید.

احتیاط : -1 از عوامل احتراق زا و آتش دور نگهدارید. -2 در صورت تماس با پوست با آب شستشو دهید. -3 در طول استفاده مطابق استانداردهای بین المللی ایمنی از تهویه مناسب استفاده کنید.

بسته بندی : -1 کیلوئی 640 گرم جعبه 12 عددی -2 گالنی 2/4 کیلوگرم جعبه 4 عددی -3 حلب 11/4 کیلوگرم -